Højopløsnings-fotos fra Egypten.

Hatshepsut dødetempel

Hatsephut dødetempel 2

Karnak: Indgang

Karnak: den hellige sø

Karnak: Obelisk

Ramses II: Kartouche i farver

Kongernes dal

Kongernes dal 2

Luxor templet

Rames II (den store) kartouche

Seti I gravkammer

Seti I gravkammer 2

Seti I gravkammer 3